Dział analiz 

 

Jako dział analiz IREPSO, poprzez wnikliwe prace naukowo-badawcze podjęliśmy się szczególnej misji, mającej na celu wsparcie edukacji prawnej oraz rozwój idei społeczeństwo obywatelskiego. Zjawiska socjologiczne i inne zagadnienia z zakresu prawa, ekologii i polityki młodzieżowej wymagają interpretacji zarówno pod kątem ich wpływu na jednostkę, jak również na całą zbiorowość.

W skład naszego zespołu wchodzą eksperci z poszczególnych dziedzin oraz specjaliści charakteryzujący się innowacyjnym spojrzeniem – studenci i absolwenci uczelni wyższych, co pozwala nam uzyskać wysoką jakość przygotowywanych raportów.

Większość działań naszej sekcji analiz skupiać się będzie na zagadnieniach z zakresu prawa, polityki młodzieżowej, sytuacji osób młodych w państwie, ich roli oraz możliwości zwiększenia partycypacji.

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi materiałami!